Term of Service | About Us | Get in Touch
Promo Catalog
Home Product X45 WIN10 Mini PC Intel Song Tử Hồ Celeron J4105 Nhân 2.5GHz Ram 8GB 128 GB/ 256 GB/512 GB SSD Windows 10 Máy Tính Kép HDMI

X45 WIN10 Mini PC Intel Song Tử Hồ Celeron J4105 Nhân 2.5GHz Ram 8GB 128 GB/ 256 GB/512 GB SSD Windows 10 Máy Tính Kép HDMI

X45 WIN10 Mini PC Intel Song Tử Hồ Celeron J4105 Nhân 2.5GHz Ram 8GB 128 GB/ 256 GB/512 GB SSD Windows 10 Máy Tính Kép HDMI

(Rating : 5.0 from 7 Review)

US $ 321.41 US $ (- 0%)

Category :


To buy or view latest promo click :

PRODUCT DETAIL

Details about product X45 WIN10 Mini PC Intel Song Tử Hồ Celeron J4105 Nhân 2.5GHz Ram 8GB 128 GB/ 256 GB/512 GB SSD Windows 10 Máy Tính Kép HDMI are here :

X45 WIN10 Mini PC Intel Song Tử Hồ Celeron J4105 Nhân 2.5GHz Ram 8GB 128 GB/ 256 GB/512 GB SSD Windows 10 Máy Tính Kép HDMI,Mua từ người bán ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tận hưởng gửi hàng miễn phí, khuyến mãi trong thời gian giới hạn, trả hàng dễ dàng và bảo vệ người mua! Tận hưởng giao hàng miễn phí ✓Free trên toàn thế giới! ✓Giá bán hạn chế


Image gallery :

Image 1 - X45 WIN10 Mini PC Intel Song Tử Hồ Celeron J4105 Nhân 2.5GHz Ram 8GB 128 GB/ 256 GB/512 GB SSD Windows 10 Máy Tính Kép HDMI Image 2 - X45 WIN10 Mini PC Intel Song Tử Hồ Celeron J4105 Nhân 2.5GHz Ram 8GB 128 GB/ 256 GB/512 GB SSD Windows 10 Máy Tính Kép HDMI Image 3 - X45 WIN10 Mini PC Intel Song Tử Hồ Celeron J4105 Nhân 2.5GHz Ram 8GB 128 GB/ 256 GB/512 GB SSD Windows 10 Máy Tính Kép HDMI Image 4 - X45 WIN10 Mini PC Intel Song Tử Hồ Celeron J4105 Nhân 2.5GHz Ram 8GB 128 GB/ 256 GB/512 GB SSD Windows 10 Máy Tính Kép HDMI Image 5 - X45 WIN10 Mini PC Intel Song Tử Hồ Celeron J4105 Nhân 2.5GHz Ram 8GB 128 GB/ 256 GB/512 GB SSD Windows 10 Máy Tính Kép HDMI Image 5 - X45 WIN10 Mini PC Intel Song Tử Hồ Celeron J4105 Nhân 2.5GHz Ram 8GB 128 GB/ 256 GB/512 GB SSD Windows 10 Máy Tính Kép HDMI

Other Products :

US $